به نام خداي هنر آفرين،

  استاد همايون خرم تاكنون آثار ارزنده بسياري را براي موسيقي ايراني نوشته، تهيه، تنظيم و اجرا كرده اند. اكثر اين آثار در برنامه گلهاي رنگارنگ و موسيقي اصيل ايراني، يا به صورت ترانه و تصنيف ارائه و از طريق برنامه هاي مختلف راديو و تلويزيون ملي ايران ضبط و پخش شده است. بخش ديگر آثار ايشان، شامل برنامه هاي تك نوازي و هم نوازي است. آنچه در اين فهرست آمده است، بخشي از اين آثار جاويدان و زيبا را شامل مي شود و بخش ديگر فعلاً در اختيار نيست.

 

 

 

 

     هدف از ارائه اين فهرست، آشنايي بيشتر دوستداران موسيقي اصيل ايراني با آثار ارزنده و سبك آهنگ سازي استاد خرم است. تلاش ما اين است كه با ياري همه علاقمندان به  فرهنگ اصيل ايراني، ديگر آثار استاد را نيز جمع آوري و به اين فهرست اضافه كنيم. به همين منظور   از شما هم دعوت مي كنيم كه با ارائه آثاري از استاد كه به صورت نوار يا صفحه گرامافون در اختيار داريد و در اين فهرست نام آنها برده نشده است، ما را در اين راه ياري فرماييد. شايان ذكر است كار جمع آوري اين فهرست، نخستين بار در مهرماه 1376 شروع شد و در ترتيب ذكر آثار، هيچ نظم خاصي به كار برده نشده است.

 

                                                                                         با سپاس- از طرف همايون خرم

             پاييز 1382

 

 

 

 

مجموعه آثار استاد همايون خرم

 

 

آ- آثاري شامل تك نوازي و هم نوازي

 

1- همايون خرم 1 (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن بر اساس ملودي ترانه هاي :

                                                  ميناي شكسته (ماهور)- اي آشناي من (همايون)

                                                  در ميان گلها (اصفهان)

2- همايون خرم 2 (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن بر اساس ملودي ترانه هاي :

                                               رفتي كه هجران (اصفهان) ندانم اي آشناي من (شوشتري)

                                               شباهنگ (دشتي)- بزم من

3- همايون خرم 3  (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن بر اساس ملودي ترانه هاي :

                                              اشك وآه (نوا)- خودستا (شور)

                                               قصه گو (دشتي)

4- همايون خرم 4 (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن بر اساس ملودي ترانه هاي :

                                             اشك من هويدا شد (بيداد همايون) باران غم (مخالف سه گاه)

                                             آتش (بيداد همايون)

5- همايون خرم 5 (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن بر اساس ملودي ترانه هاي :

                                              اي همسفرها (چهارگاه)- مهر مني ماه مني(چهارگاه)

                                              عشق من (اصفهان)

6- همايون خرم 6  (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن بر اساس ملودي ترانه هاي :

                                             زكوي بلاكشان (بيات ترك) مگر به شهر شما (همايون)

7- عشق و اشك (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن در مايه هاي :

                                            شوشتري- افشاري- مخالف سه گاه شور- اصفهان و ابوعطا

 

8- اوج (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن در مايه هاي ابوعطا و شور

 

9- اوج نياز (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن در مايه هاي شوشتري و همايون

 

10- طربناك (60 دقيقه) : تك نوازي ويلن همراه ضرب حسين همدانيان در دستگاه ماهور :

                                       شكسته- دلكش- فرود به ماهور- درآمد افشاري و فرود به ماهور-

                                       عراق و تغيير مقام به اصفهان و سپس به ماهور- ادامه اجرا قطعاتي در ماهور

 

11- دو نوازي 1 (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم  پيانو جواد معروفي

                                               (سرمستي در چهارگاه)

12- دو نوازي 2 (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم - پيانو جواد معروفي

                                           (شكوفه ها در ماهور)

13- دو نوازي 3 (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- پيانو جواد معروفي

                                          (دلشكسته در اصفهان)

14- دو نوازي 4 (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم - پيانو جواد معروفي

                                         (دشتي، در قفس شور افشاري)

15- دو نوازي 5 (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم - پيانو جواد معروفي

                                          (رقص غم در اصفهان- پرواز در بهاران، ماهور)

16- دو نوازي 6  (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم - پيانو جواد معروفي

                                          (بيات ترك- دشتي)

17- دو نوازي 7  (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم - پيانو جواد معروفي

                                          (چهارمقام : ماهور چهارگاه- همايون- اصفهان)

18- دو نوازي 8  (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم - پيانو جواد معروفي

                                          (همايون- نوا)

19- دو نوازي 9  (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم - پيانو جواد معروفي

                                          (بهار گلها در راست پنجگاه)

 

20- جان افروز (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار فرهنگ شريف- تنبك جهانگير ملك

                                        (گروه نوازي در دستگاه شور)

21- مهرافروز (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار فرهنگ شريف- تنبك جهانگير ملك

                                       (گروه نوازي در مايه اصفهان)

22-گل افروز (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار فرهنگ شريف- تنبك جهانگير ملك

                                      ( قطعه عاشقان، گروه نوازي در دستگاه همايون)

 

23- دلربا (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار جليل شهناز- ضرب افتتاح

                                 (هم نوازي در راست پنجگاه)

24- دلنشين(60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار جليل شهناز- ضرب افتتاح

                                  (هم نوازي در ماهور)

25- شوق (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار جليل شهناز- ضرب افتتاح

                                 (هم نوازي در سه گاه)

26- انتظار (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار جليل شهناز- ضرب افتتاح

                                (هم نوازي در مايه افشاري)

27- محبت (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار جليل شهناز- ضرب افتتاح

                                   (هم نوازي در دستگاه همايون)

28- خلوت دل (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار جليل شهناز- ضرب افتتاح

                                          (هم نوازي در مايه اصفهان)

29- الهام (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار جليل شهناز- ضرب افتتاح

                                 (هم نوازي در چهارگاه)

30- اشك شمع (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار جليل شهناز- ضرب افتتاح

                                           (هم نوازي در ابوعطا)

31- غمزده (60 دقيقه) : ويلن همايون خرم- تار جليل شهناز- ضرب افتتاح

                                    (هم نوازي در بيات ترك)

32- تك نوازان، دشتستاني : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك

33- تك نوازان 258، ماهور : همايون خرم، فرهنگ شريف، مجيد نجاحي و جهانگير ملك  

34- تك نوازان، چهارگاه : همايون خرم، منصور نريمان، مجيد نجاحي و جهانگير ملك  

35- تك نوازان، شوشتري : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك  

36- تك نوازان، همايون : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك  

37- تك نوازان، شور : همايون خرم، فرهنگ شريف و مجيد نجاحي

38- تك نوازان 106، بيات ترك : همايون خرم، جليل شهناز، مجيد نجاحي و جهانگير ملك  

39- تك نوازان، دشتي : همايون خرم، فرهنگ شريف و مجيد نجاحي   

40- تك نوازان، چهارگاه : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك  

41- تك نوازان 320، ماهور : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك  

42- تك نوازان، دشتي : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك  

43- تك نوازان، شور : همايون خرم و مجيد نجاحي

44- تك نوازان، بيات ترك : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك  

45- تك نوازان 391، ماهور : همايون خرم، فرهنگ شريف و مجيد نجاحي  

46- چهارمضراب شور : هم نوازي همايون خرم و مجيد نجاحي (صفحه گرام 45 دور با شماره 18698)      

 ب- ترانه ها و تصنيف ها

 

1-    آنچه گذشت ( اي گل جلوه اين بستان بودي) مرضيه

بيات اصفهان - شعر ترانه : تورج نگهبان

2-    دلداده (دل مانده زغم كنج قفسي)- مرضيه

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

* اين ترانه نخستين دفعه با صداي زنده ياد قوامي اجرا شده بوده است.

3- راه عاشقان (اي ماه من)- مرضيه

شوشتري- شعر ترانه : تورج نگهبان

4- اي آشناي من (عاشقي كار هر فرزانه نيست)- مرضيه

همايون شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

5- اي همسفرها- مرضيه

چهارگاه- شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

6- موج آتش (اشك من هويدا شد)- مرضيه

بيداد همايون- شعر ترانه : بيژن ترقي

7- مكن هرگز فراموشم- مرضيه

دشتي شعر ترانه : تورج نگهبان

8- دل مبند اي آشنا بر من- مرضيه

دشتي شعر ترانه : تورج نگهبان

9- دلم مي سوزد (باران غم)- مرضيه

مخالف سه گاه- شعرترانه : دكتر نيرسينا

10- رفتي كه هجران - مرضيه

بيات اصفهان شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

11- بگذر از كوي ما- مرضيه

همايون- شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

12- دل پريشانم مرضيه

قرايي افشاري شعر ترانه : تورج نگهبان

13- بگذار بسوزم (غمگين چو پاييزم) مرضيه

گام وصال و بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

 

14- زكوي بلاكشان- مرضيه

بيات ترك- شعر ترانه : بيژن ترقي

15- مگر آيا نمي شد- مرضيه

بيداد همايون- شعر ترانه : تورج نگهبان

16- آواي خسته دلان- مرضيه

همايون- شعر ترانه : تورج نگهبان

17- گمشده- مرضيه

گام وصال و بيات اصفهان شعر ترانه : تورج نگهبان

18- طاقتم ده (ساغرم شكست اي ساقي)- مرضيه

بيداد همايون شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

19- ميناي شكسته مرضيه

ماهور شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

20- در ميان گلها- مرضيه

بيات اصفهان- شعر ترانه : بيژن ترقي

21- شراب نوشين- مرضيه

همايون- شعر ترانه : رهي معيري

22- شراره هاي جاوداني (  مهر مني ماه مني)- مرضيه

چهارگاه- شعر ترانه : رحيم معيني كرمانشاهي

23- ندانم اي آشناي من- مرضيه

گوشه شوشتري- شعر ترانه : بيژن ترقي

24- به هر كه دل بستم- مرضيه

چهارگاه- شعر ترانه : كريم فكور

 

25- قصه آشنايي- الهه

دشتي شعر ترانه : سيمين بهبهاني

26- آمد اما - الهه

بيات اصفهان- بر روي غزلي از : ابوالحسن ورزي

27- فرياد از تو- الهه

چهارگاه شعر ترانه : سيمين بهبهاني

 

28- منم مجنون كويت (خدايا)- الهه

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

* اين ترانه ابتدا با تنظيم زنده ياد جواد معروفي در گلهاي رنگارنگ 494  اجرا شد و اجراي اخير آن   با تنظيم مجيد اخشابي و صداي بهرام حصيري است.

29- از ديده بارم وز دل برآرم - الهه

دشتي شعر ترانه : رهي معيري

30- واي از شب من الهه

ابوعطا- شعر ترانه : رهي معيري

31- آمدي كه با دلم گفتگوكني- الهه

مخالف سه گاه- شعر ترانه : تورج نگهبان

32- رسواي زمانه منم- الهه

مخالف سه گاه- شعر ترانه : بهادر يگانه

33- يارم گره بر مو زده- الهه

بيات اصفهان- شعر ترانه : بيژن ترقي

34- دريغا- الهه

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

35- دلم ز دوري هر بي وفا چرا سوزد- الهه

شور- بر روي غزلي از : اميري فيروزكوهي

36- رفته- الهه

بيات اصفهان- شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

 *اين ترانه را اخيراً آقاي محمد اصفهاني با نام “ بوي باران” و با شعري از قيصر امين پور اجرا كرده اند.

37- اي كه غرور مرا شكستي - الهه

                        چهارگاه- شعر ترانه : بهادر يگانه

38- اي نكرده وفا، رفته راه خطا- الهه

                        بيات اصفهان- شعر ترانه : بيژن ترقي

 

39- مرا رها كن(پريشان)- سيمين غانم

بيات اصفهان- شعر ترانه: محمد علي شيرازي

*  اين ترانه را خانم عهديه نيز در فيلم “ دنياي پر اميد”  اجرا كرده اند. همچنين اخيراً اجراي جديد آن  با صداي محمد اصفهاني و تنظيم كامبيز روشن روان انجام شده است.

40- آتش اي نور مقدس- سيمين غانم

بيداد همايون با مدولاسيون به چهارگاه- شعر ترانه : سعيد طبيبي

 

41- افسانه شيرين- هايده

بيات اصفهان- شعر ترانه : بهادر يگانه

42- اي بي خبران- هايده

نوا- شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

43- اي خدا- هايده

شور و ابوعطا- شعر ترانه :شيرازي

 

44- فرياد- سيما بينا

بيات اصفهان- شعر ترانه : شيرازي؛ اجرا با اركستر سازهاي ملي

 

45- تا به كي- پوران

بيات اصفهان- شعر ترانه : بيژن ترقي

 

46- عالم تنهايي ( تو را نبود خبر از غم ما )- دلكش

بيات اصفهان- شعر ترانه : نظام فاطمي

47- خدا كند عاشق شوم دلكش

سه گاه- شعر ترانه : ؟

 

48- بعد از تو هم در بستر غم مي توان خفت- مهستي

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

 *اجراي جديد اين ترانه با صداي بهرام حصيري است.

49- ساقي ببين- مهستي

سه گاه- شعر ترانه : پرويز وكيلي

50- بازيچه گشتن- مهستي

همايون- شعر ترانه : تورج نگهبان

* اجراي جديد اين ترانه با صداي بهرام حصيري است.

51- چون گل همراه نسيم- مهستي

دشتي- شعر ترانه : بيژن ترقي

* اجراي جديد اين ترانه با صداي بهرام حصيري است و اجراي خانم مهستي مربوط به فيلمي است.

52- بر آسمان نوشته- مهستي

بيات اصفهان- شعر ترانه : بيژن ترقي

 *اين ترانه را خانم عهديه نيز اجرا كرده اند. اجراي خانم مهستي، مربوط به فيلمي با همين نام است.

 

53- غوغاي ستارگان پروين

مقام وصال- شعر ترانه : كريم فكور

 *اجراي جديد اين ترانه با صداي محمد اصفهاني است.

54- برق و خرمن- پروين

ماهور شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

55- چه شد كه رفتي (مي آيد هر شب در قلب توفان ) پروين

گام وصال و بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

56- سكوت شكسته (پيك سحري) - پروين

دشتي- شعر ترانه :كريم فكور

 *اجراي جديد اين ترانه با صداي محمد اصفهاني است.

57- چه كنم كه من پيمان ها با محنت دارم- پروين

بيات اصفهان- شعر ترانه : نواب صفا

58- ساغر عمر- پروين

گوشه شوشتري- شعر ترانه : نواب صفا

59- عشق بي پايان- پروين

بيات اصفهان- شعر ترانه : نواب صفا

60- از دست تو اي دل ديوانه شدم- پروين

دشتي شعر ترانه : نظام فاطمي

61- از من اين جواني بر تو مژدگاني- پروين

بيات اصفهان- شعر ترانه : ؟

62- هر شب كه برق جانسوزي- پروين

ماهور شعر ترانه : ؟

63- گل ناز من پروين

دشتي- شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

64- دير آمدي- پروين

بيات اصفهان شعر ترانه : تورج نگهبان

65- من كجا او كجا- پروين

بيات اصفهان- شعر ترانه : كريم فكور

* اين آهنگ نخستين بار با صداي آقاي رشيدي و با كلامي از سروان مقدم اجرا شده كه شرح آن     در شماره 92 آمده است.

66- تصويري در خيال- پروين

ماهور- شعر ترانه : تورج نگهبان

*  اجراي جديد اين ترانه با صداي بهرام حصيري است.

67- ماه من چه زيبا شدي- پروين

چهارگاه- شعر ترانه : ؟

68- آواي جرس پروين

دشتي شعر ترانه : دكتر نيرسينا

* اين ترانه قبلاً با صداي آقاي رشيدي با شعر آقاي نگهبان اجرا شده است :

شب نمايان شد، غم ديده گشود، تابم از قلب غم ديده ربود

بعدها هوشمند عقيلي نيز با همين شعر آن را اجرا كرد. در اين آهنگ با ويلن اشاره اي به قطعه         زرد مليجه استاد صبا شده است.

69- نسيم سحر- پروين

بيات اصفهان- شعر ترانه : دكتر نيرسينا

* اين ترانه قبلاً با صداي آقاي رشيدي با شعر آقاي نگهبان اجرا شده است :

به دامن آرزويم كنون، نمانده جز قطره اي اشك و خون

70- عشق آفرين اي نازنين- پروين

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

71- رفتي گفتي به فراغم خو كن- پروين

شور- شعر ترانه : دكتر نيرسينا

72- گريزان پروين

همايون- شعر ترانه : كريم فكور

73- تو كجا بودي (شب هجران شد سپري، به سرآمد بي خبري)- پروين

سه گاه- شعر ترانه :كريم فكور

74- ليلا پروين

بيات اصفهان شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

75- اي دو روزه جواني- پروين

همايون شعر ترانه : علي صارمي

 *اجراي جديد اين ترانه با صداي بهرام حصيري است.

76- صداي آشنا- پروين

ماهور- شعر ترانه : تورج نگهبان

77- آتش زن بر جانم- پروين

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

78- كشتي و رفتي (شكوه هاي من) پروين

قرايي افشار- شعر : معيني كرمانشاهي

79- پيام آشنا (آمد گل بهارم)- پروين

ماهور- شعرترانه : كريم فكور

80- تنها ماندم- پروين

بيات اصفهان- شعر ترانه : عبداله الفت

 *اجراي جديد اين ترانه با صداي محمد اصفهاني است.

81- آتش پاره پروين

ماهور- شعر ترانه : تورج نگهبان

82- درد عشق و انتظار ( از آن شبي كه برنگشتي)- پروين

شور- شعر ترانه : تورج نگهبان

 *اجراي جديد اين ترانه با صداي بهرام حصيري است.

83- بر لوحي از خارا، مانده ز دوران ها، ديدم كه بنوشته - پروين

چهارگاه- شعر ترانه : شهرآشوب

84- نور عشق (قلب عاشقان را نوري و صفايي)- پروين

ماهور- شعر ترانه : تورج نگهبان

 *اجراي جديد اين ترانه با صداي بهرام حصيري است.

85- موج - پروين

                        افشاري- شعر ترانه : شهرآشوب

86- الماس- پروين

                        سه گاه- معيني كرمانشاهي

 

 

87- مظهر ناز- رشيدي

                        چهارگاه- شعر ترانه : تورج نگهبان

88- غروب عشق- رشيدي

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

* شرح مربوط به اين ترانه قبلاً در شماره 69  آورده شد. متن شعر و نت آهنگ در مجله موزيك ايران، سال چهارم شماره 6  چاپ شده است.

89- شباهنگ- رشيدي

دشتي- شعر ترانه : تورج نگهبان

* شرح مربوط به اين ترانه قبلاً در شماره 68 آورده شد. متن شعر و نت آهنگ در صفحه 566       كتاب “عطر گيسو” خاطرات هنري آقاي امين اله رشيدي، چاپ شده است.

90- كجا ز ماتم رهد- رشيدي

                        دشتي(سه ضربي سنگين)- تورج نگهبان

91- به دامنم ستاره ها- رشيدي

                        شور- سروان مقدم

92- باده در جام ما ريز- رشيدي

                        بيات اصفهان- سروان مقدم

* اين آهنگ بعدها با صداي خانم پروين و با كلامي از زنده ياد كريم فكور اجرا شدكه شرح آن       در شماره 65 آمده است.

 

93- دلداده (دل مانده زغم كنج قفسي)- قوامي

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

* اين ترانه بعدها با صداي خانم مرضيه اجرا شد.

94- دلم شكستي- قوامي

ابوعطا- شعر ترانه : بيژن ترقي

95- گل افشان قوامي

همايون- بر روي غزلي از : حافظ

96- بهار عاشقان قوامي

بيات ترك- بر روي غزلي از : مولانا

97- چه باشد- قوامي

همايون- بر روي شعري از : مولانا

98- سرگشته (تو اي پري كجايي)- قوامي

همايون شعر ترانه : هوشنگ ابتهاج (سايه)

* اجراي جديد اين ترانه با صداي محمد اصفهاني است.

 

99- بهار غم انگيز- عبدالوهاب شهيدي

بيات اصفهان- هوشنگ ابتهاج (سايه)

 * اين اثر مربوط به برنامه گلهاي تازه شماره (7) است كه همراه پيانوي استاد جواد معروفي به صورت ضربي خوانده شده است. برنامه هاي متعددي با آواز شهيدي و ويلن مهندس خرم موجود است كه در بخش برنامه گلهاي تازه به آنها اشاره خواهد شد.

 

100- جواني( اي غم بگو)- شجريان

سه گاه- شعر ترانه : رضا جنتي عطايي

 

101- قصه گو- عقيلي

دشتي شعر ترانه : سعيد طبيبي

102- شباهنگ- عقيلي

دشتي- شعر ترانه : تورج نگهبان

* شرح مربوط به اين ترانه قبلاً در شماره هاي 68  و 89 آورده شد.

103- خودستا- عقيلي

مقام وصال- شعر ترانه : تورج نگهبان

104- بهار نو رسيده- عقيلي

بيات ترك- شعر ترانه : ؟

105- كشور غم (روزي كه مرا جدا ز آشيانم كردي)- عقيلي

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

 

106- آي ليلي ليلي- الهه و كورس

؟ - شعر ترانه : رحيم معيني كرمانشاهي يا بيژن ترقي ؟

* اين ترانه  مربوط به فيلم “ ليلي و مجنون”  است.

107- دعاي مجنون- كورس سرهنگ زاده

بيات اصفهان- شعر ترانه : رحيم معيني كرمانشاهي ؟

108- زنگ كاروان ( اي كاروان كجا مي روي ) - كورس سرهنگ زاده

بيات اصفهان- شعر ترانه : رحيم معيني كرمانشاهي يا بيژن ترقي ؟

 

 

109- كاروان- گيتي

بيات اصفهان (محلي افغاني)- بر روي غزلي از : سعدي

 

110- همچون گذشته ها (باز آمدي اي آشنا)- عهديه

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

111- وا فريادا زعشق- عهديه

بيات اصفهان- بر روي شعري از : ابوسعيد ابوالخير

112- ترسم كه اشك - عهديه

همايون- بر روي غزلي از : حافظ

113- اي بي خبر از بي نوايان بيا بيا - عهديه

گام وصال و بيات اصفهان- شعر ترانه : رهي معيري

* بر روي اين آهنگ ابتدا تورج نگهبان كلامي گذاشت ولي اجرا نشد.

114- مرا رها كن ( پريشان)- عهديه

بيات اصفهان- شعر ترانه : محمد علي شيرازي

*  اين ترانه را خانم عهديه در فيلم “ دنياي پر اميد”  اجرا كرده اند. اجراي ديگر آن با صداي          خانم سيمين غانم در برنامه گلهاي رنگارنگ است. اخيراً نيز با صداي محمد اصفهاني اجرا شده است.

115- شهزاده روياها- عهديه

بيات اصفهان- شعر ترانه : بيژن ترقي

* اين آهنگ همراه با يك والس (سه ضربي) مربوط به فيلم رنگي دالاهو اثر سيامك ياسمي است.

116- تو آن آرزويي ( ز شوق تو مي گريزد از )- عهديه

بيات اصفهان- شعر ترانه : كريم فكور

117- دختر شاه پريون- عهديه و ايرج

بيات اصفهان- شعر ترانه : بيژن ترقي

* اين آهنگ مربوط به فيلم دختر شاه پريان است.

118- دلم برات پر مي زنه عهديه

- شعر ترانه :       

* اين آهنگ مربوط به فيلمي است.

119- عشق بي پول- عهديه

سه گاه- شعر ترانه : نظام فاطمي

* اين آهنگ مربوط به فيلم “ مهدي مشكي و شلوارك داغ”  است.

120- عشقي كه زندگيمه- عهديه

همايون- شعر ترانه : محمد علي شيرازي

 *اجراي جديد اين ترانه با صداي محمد اصفهاني به نام “روزي تو خواهي آمد”  است. شعر جديد هم از آقاي شيرازي است.

121- روزگاري من و دل - عهديه

بيات اصفهان- شعر ترانه : وحشي بافقي

 

122- كي ميگه- عارف

مقام وصال- شعر ترانه : نظام فاطمي

* اين آهنگ مربوط به فيلم “ مهدي مشكي و شلوارك داغ”  است.

123- آدميزاه- عارف

شور- شعر ترانه : نظام فاطمي

* اين آهنگ مربوط به فيلم “ كاكل زري” محصول اسكار فيلم است.

124- كاشكي- عارف

بيات اصفهان- شعر ترانه : شيرازي

* اين آهنگ مربوط به فيلمي از شركت پارس فيلم است.

125- ولي چه زود نيومده رفتيم- عارف

                        تركيبي از مقام وصال و ماهور- شيرازي يا نظام فاطمي ؟

* اين آهنگ مربوط به فيلمي است.

 

126- آي دنيا دنيا رامش

آهنگ : محلي جنوب ايران- شعر ترانه : شيرازي

* اين آهنگ مربوط به فيلمي از شركت  پارس فيلم است.

 

127- تقي جون ايرج

بيات اصفهان- شعر ترانه : محمد علي شيرازي

* اين آهنگ مربوط به فيلم “ دنياي پر اميد”  است.

 

128- اي كبوتر ناله سركن ايرج

دشتي- شعر ترانه : تورج نگهبان

* اين آهنگ مربوط به فيلم “چرخ و فلك”  است. زنده ياد فردين نيز در اين فيلم ايفاي نقش          كرده است.

 

129- سرو چمان نادر گلچين

ماهور بر روي غزلي از : حافظ

130- مهر سيه چشمان- نادر گلچين

سه گاه بر روي غزلي از : حافظ

131- گلعذار- نادر گلچين

بيات اصفهان- بر روي غزلي از : حافظ

132- يوسف گم گشته نادر گلچين

بيات اصفهان- بر روي غزلي از : حافظ

133- مشك فشان نادر گلچين

چهارگاه- بر روي غزلي از : حافظ

134- هدهد خوش خبر نادر گلچين

بيات ترك- بر روي غزلي از : حافظ

 

135- عزيزم بد نكردم گلوريا روحاني

شور دشتستاني شعر ترانه : محلي

136- دلم امروز به آرومي خود خو كرده - گلوريا روحاني

دشتي محلي شعر ترانه : محلي

137- پروانه مو - گلوريا روحاني

همايون محلي- شعر ترانه : محلي

138- پرواز- مرسده

                        اصفهان يا دشتي؟- شعر ترانه : سعيد طبيبي

* اين اثر اجرا شد ولي پخش نشد.

 

139- اگر اشك بودي - بهزاد

سه گاه بر روي شعري از : بهادر يگانه

140- خدايا تا كي بهزاد

سه گاه- شعر ترانه : بهادر يگانه

141- قافله سالار (جلوه رخسار) بهزاد

شوشتري- شعر ترانه : تورج نگهبان

142- آواره اين دل- بهزاد

دشتي- شعر ترانه : تورج نگهبان

143- اوج آسمان (غوغاي ستارگان) - محمد اصفهاني

مقام وصال- ترانه : كريم فكور

* اين ترانه قبلاً با صداي خانم پروين اجرا شده است.

144- تنها ماندم- محمد اصفهاني

بيات اصفهان- شعر ترانه : عبدالله الفت

 * اين ترانه قبلاً با صداي خانم پروين اجرا شده است.

145- فرياد- محمد اصفهاني

همايون- شعر ترانه : قيصر امين پور

146- روزي تو خواهي آمد- محمد اصفهاني

همايون- شعر ترانه : محمد علي شيرازي

 *اين ترانه قبلاً با صداي خانم عهديه به نام “ عشقي كه زندگيمه”  اجرا شده است. شعر آن ترانه هم     از آقاي شيرازي است.

147- پريشان (مرا رها كن)- محمد اصفهاني

بيات اصفهان- شعر ترانه : محمد علي شيرازي

* اين ترانه قبلاً با صداي خانم ها سيمين غانم و عهديه اجرا شده است.

148- سكوت شكسته ( پيك سحري)- محمد اصفهاني

دشتي شعر ترانه : كريم فكور

* اين ترانه قبلاً با صداي خانم پروين اجرا شده است.

149- سرگشته ( تو اي پري كجايي)- محمد اصفهاني

همايون- شعر ترانه : هوشنگ ابتهاج (سايه)

* اين ترانه قبلاً با صداي زنده ياد قوامي اجرا شده است.

150- بوي باران- محمد اصفهاني

بيات اصفهان- شعر ترانه : قيصر امين پور

 *اين ترانه را در اصل خانم الهه با نام “رفته”  با شعري از معيني كرمانشاهي اجرا كرده اند.

 

151- منم مجنون كويت (خدايا)- بهرام حصيري

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

 *اين ترانه را قبلاً زنده ياد جواد معروفي تنظيم و خانم الهه اجرا كرده اند. اجراي فوق با تنظيم        مجيد اخشابي است.

152- درد عشق و انتظار (  از آن شبي كه برنگشتي)- بهرام حصيري

شور- شعر ترانه : تورج نگهبان

* اين ترانه را قبلاً خانم پروين اجرا كرده اند.

153- ايام جواني- بهرام حصيري

همايون شعر ترانه : علي صارمي

* اين ترانه را قبلاً خانم پروين اجرا كرده اند.

154- تصويري در خيال- بهرام حصيري

ماهور- شعر ترانه : تورج نگهبان

 *اين ترانه را قبلاً خانم پروين اجرا كرده اند.

155- گريزان بهرام حصيري

همايون- شعر ترانه : كريم فكور

* اين ترانه را قبلاً خانم پروين اجرا كرده اند.

156- او رفت و شب شد- بهرام حصيري

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

 *اين ترانه را قبلاً خانم پروين اجرا كرده اند.

157- بعد از تو هم در بستر غم مي توان خفت بهرام حصيري

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان

* اين ترانه را قبلاً خانم مهستي در برنامه گلهاي رنگارنگ اجرا كرده اند.

158- چون گل همراه نسيم- بهرام حصيري

دشتي شعر ترانه : بيژن ترقي

 *اين ترانه را قبلاً خانم مهستي اجرا كرده اند.

159- قلب عاشقان (نور عشق)- بهرام حصيري

ماهور- شعر ترانه : تورج نگهبان

 *اين ترانه را قبلاً خانم پروين اجرا كرده اند.

160- بازيچه گشتن- بهرام حصيري

همايون- شعر ترانه : تورج نگهبان

 *اين ترانه را قبلاً خانم مهستي اجرا كرده اند.

 

161- ساقي- گلپايگاني

شور- شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

پ- گلهاي رنگارنگ

 

1- گلهاي رنگارنگ 581 (دلم شكستي)- ابوعطا

خواننده : حسين قوامي (فاخته اي)

با همكاري : همايون خرم، منصور صارمي و جهانگير ملك

شعر ترانه : بهادر يگانه

غزل آواز : سعدي (تو هيچ عهد نبستي كه عاقبت نشكستي)                 

ساير اشعار : هاتف اصفهاني                     گوينده : فخري نيكزاد

 

2- گلهاي رنگارنگ 437 ( از ديده بارم وز دل برآرم)- دشتي

خواننده : الهه و شهيدي

آهنگ : همايون خرم                  تنظيم آهنگ : جواد معروفي

با همكاري : همايون خرم و جليل شهناز

شعر ترانه : رهي معيري

غزل آواز و ابيات مثنوي : نشاط اصفهاني

ساير اشعار : سعدي                                 گوينده : فيروزه اميرمعز

 

3- گلهاي رنگارنگ 545 ( بعد از تو هم در بستر غم مي توان خفت)- بيات اصفهان

خواننده : مهستي و گلپايگاني

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي و اميرناصرافتتاح

تنظيم آهنگ : همايون خرم

شعر ترانه : تورج نگهبان

غزل آواز : زلالي خوانساري ( ز بس لبريز مهرش شد درونم)

ساير اشعار : ورزي- گلچين معاني                         گوينده : فيروزه اميرمعز                  

 

4- گلهاي رنگارنگ 576 (ساقي ببين)- سه گاه

خواننده : مهستي و ايرج

آهنگ و تنظيم آهنگ : همايون خرم        شعر ترانه : پرويز وكيلي

با همكاري : همايون خرم، جليل شهناز و جهانگير ملك

غزل آواز : علي اشتري (فرهاد)؛ گرچه افكندي ز چشم خويش آسانم چو اشك

ساير اشعار : ابوالقاسم حالت- افسانه يغمايي- پژمان بختياري           

گوينده : آذر پژوهش                     

5- گلهاي رنگارنگ 579 ( اي بي خبران)- نوا

خواننده : هايده

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك

شعر ترانه : رحيم معيني كرمانشاهي

 

6- گلهاي رنگارنگ 575 ( مرا رها كن)- بيات اصفهان

خواننده : سيمين غانم و شجريان

با همكاري : همايون خرم، منصور صارمي و جهانگير ملك

شعر ترانه : محمد علي شيرازي     

غزل آواز : حافظ ( روي بنماي و وجود خودم از ياد ببر)

ساير اشعار : سعدي- رهي معيري              گوينده : روشنك

 

7- گلهاي رنگارنگ510 (آمدي كه با دلم گفتگو كني)- مخالف سه گاه

خواننده : الهه و ايرج

آهنگ : همايون خرم                  تنظيم آهنگ : جواد معروفي

با همكاري : جليل شهناز

شعر ترانه : تورج نگهبان

غزل آواز : سعدي                                   گوينده : آذر پژوهش

 

8- گلهاي رنگارنگ 494 (منم مجنون كويت   ، خدايا)- بيات اصفهان

خواننده : الهه و عبدالوهاب شهيدي ( گلپايگاني ؟)

آهنگ : همايون خرم                  تنظيم آهنگ : جواد معروفي

با همكاري : همايون خرم،                      

شعر ترانه : تورج نگهبان

غزل آواز :

                                                                                                 

9- گلهاي رنگارنگ 472 (طاقتم ده)- بيداد همايون

خواننده : مرضيه و شجريان

با همكاري : همايون خرم

شعر ترانه : رحيم معيني كرمانشاهي

غزل آواز :                  

 

10- گلهاي رنگارنگ 549 ( به هر كه دل بستم)- چهارگاه

خواننده : مرضيه و ايرج

آهنگ و تنظيم آهنگ : همايون خرم

با همكاري : فرهنگ شريف و جهانگير ملك

شعر ترانه : كريم فكور

غزل آواز : آرزو دارم كه باز آن روي زيبا را ببينم                  

اشعار : پژمان بختياري- ماني شيرازي- رهي معيري

گوينده : آذر پژوهش

11- گلهاي رنگارنگ 427 (مست از شراب نوشين)- همايون

خواننده : مرضيه و گلپايگاني

آهنگ : همايون خرم                  تنظيم آهنگ : جواد معروفي

با همكاري : همايون خرم و جهانگير ملك

شعر ترانه : رهي معيري

غزل آواز : دور از لب خندان تو (رهي معيري)، هر كس به تماشايي (سعدي)

ساير اشعار : مولانا، انوري                        گوينده : آذر پژوهش

 

12- گلهاي رنگارنگ 149- سه گاه 

خواننده : شجريان

با همكاري : همايون خرم، فرهنگ شريف، منصور صارمي و جهانگير ملك

غزل آواز : به من ارچه مي پرستم

13- گلهاي رنگارنگ    (رسواي زمانه)- مخالف سه گاه 

خواننده : الهه و قوامي 

آهنگ : همايون خرم

با همكاري : علي تجويدي

غزل آواز :

 

 

 

 

 

ت- گلهاي تازه

 

1- گلهاي تازه 2 (دشت خاوران)- ابوعطا

خواننده : عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم، جواد معروفي و جهانگير ملك

اشعار از : ابوسعيد ابو الخير

2- گلهاي تازه 6 (گل افشان)- همايون

خواننده : حسين قوامي

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك

غزل آواز و ساير اشعار از : حافظ

گوينده : فيروزه اميرمعز

3- گلهاي تازه 7 (بهار غم انگيز)- بيات اصفهان

خواننده : عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم، جواد معروفي و جهانگير ملك

اشعار از : سايه

4- گلهاي تازه 9 (  قول و غزل)- سه گاه

خواننده : محمودي خوانساري

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي، محمد موسوي و اميرناصر افتتاح

غزل آواز : حافظ (چه مستي است ندانم كه رو به ما آورد)

گوينده : فخري نيكزاد

5- گلهاي تازه 25 (افسانه شيرين)- بيات اصفهان

خواننده : هايده و شجريان

با همكاري : همايون خرم، فريدون حافظي و مجيد نجاحي

شعر ترانه از : بهادر يگانه             

غزل آواز : فرخي يزدي (شب چو در بستم و مست از مي نابش كردم)

گوينده : فيروزه اميرمعز

6- گلهاي تازه 32 (تماشا)- شور و عراق

خواننده : اكبر گلپايگاني

با همكاري : همايون خرم، فرهنگ شريف، مجيد نجاحي، عماد رام و اميرناصر افتتاح شعر از : سعدي (هر كس به تماشايي رفتند به صحرايي)

7- گلهاي تازه 40 ( آن دلبر عيار كه من كشته اويم )- سه گاه

خواننده : عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم، منصور صارمي و جهانگير ملك

شعر از : سعدي

8- گلهاي تازه 49 ( يار باقي كار باقي)- بيات ترك

خواننده : عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك

شعر : شهريار

9- گلهاي تازه 52 (سرگشته : تو اي پري كجايي)- همايون

خواننده : حسين قوامي (فاخته اي)

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي و اميرناصر افتتاح

تنظيم آهنگ : جواد معروفي

ترانه : هوشنگ ابتهاج (سايه)

غزل آواز : هوشنگ ابتهاج (گر چشم دل بر آن مه آيينه رو كني )

گوينده : فخري نيكزاد

10- گلهاي تازه 59 (آشيان وصل)- چهارگاه

خواننده : عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك

اشعار از : هاتف اصفهاني و مولانا

11- گلهاي تازه 63 (در دامن مهتاب)- ماهور

خواننده : محمودي خوانساري

با همكاري : همايون خرم، لطف اله مجد و اميرناصر افتتاح

غزل آواز : شهريار ( امشب اي ماه به درد دل من تسكيني)

گوينده : رضا معيني

12- گلهاي تازه 67 - ابوعطا

خواننده : عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم، فرهنگ شريف و مجيد نجاحي

اشعار از : فروغي بسطامي

 

13- گلهاي تازه 78 (يوسف گم گشته)- دشتي

خواننده : عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم، جواد معروفي و جهانگير ملك

شعر از : حافظ

14- گلهاي تازه 83 ( تو آن آرزويي كه )- بيات اصفهان 

خواننده : عهديه و ايرج

با همكاري : همايون خرم، اميرناصر افتتاح و اركستر بزرگ راديو تلويزيون ملي ايران به رهبري فرهاد فخرالديني

شعر ترانه : كريم فكور    

غزل آواز : سيمين بهبهاني (مرا هزار اميد است و )

گوينده : آذر پژوهش

15- گلهاي تازه 105 - شوشتري

خواننده : عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم و جواد معروفي

شعر از : حافظ

16- گلهاي تازه 123 (ترسم كه اشك )- همايون

خواننده : عهديه و سياوش (شجريان)

آهنگ : همايون خرم                  تنظيم : فرامرز پايور

با همكاري : هوشنگ ظريف، حسن ناهيد و محمد اسماعيلي

شعر از : حافظ                            گوينده : فخري نيكزاد

17- گلهاي تازه 128 ( وا فريادا زعشق)- بيات اصفهان 

خواننده : عهديه

آهنگ : همايون خرم                 

با همكاري : فرامرز پايور، رحمت اله بديعي و محمد اسماعيلي

شعر از : ابوسعيد ابوالخير

 

 

 

 

ث- برنامه موسيقي ايراني، يك شاخه گل، FM راديو و

 

1- يك شاخه گل 311 ( واي از شب من)- ابوعطا 

خواننده : الهه

آهنگ : همايون خرم                  تنظيم آهنگ : جواد معروفي

با همكاري : مجيد نجاحي

شعر ترانه : رهي معيري    

ساير اشعار : سلمان ساوجي          گوينده : آذر پژوهش

2- يك شاخه گل 97 - ماهور 

خواننده : ايرج

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي و اميرناصر افتتاح

آهنگ : ركن الدين خان مختاري

3- برنامه همايون- نوار گلهاي يك

خواننده : ايرج

با همكاري : همايون خرم، جليل شهناز، منصور صارمي و اميرناصر افتتاح

غزل آواز : حافظ (دوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم)

4- برگ سبز 302- سه گاه

خواننده : گلپايگاني

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي و جهانگير ملك

غزل آواز : حافظ           

ساير اشعار : صفاي اصفهاني، قاضي نور اصفهاني

5- الهي نامه- بيات اصفهان

خواننده : گلپايگاني

با همكاري : همايون خرم

شعر از : وحشي بافقي ( الهي سينه اي دردآشنا ده)

6- طاقتم ده (ساغرم شكست اي ساقي)- بيداد همايون

خواننده : مرضيه و گلپايگاني

بيداد همايون شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

با همكاري : همايون خرم، جليل شهناز و مجيد نجاحي 

غزل آواز : گفتي شتاب رفتن من از براي توست

7- مگر آيا نمي شد- مرضيه

بيداد همايون- شعر ترانه : تورج نگهبان

غزل آواز : گفتي كه به من بگريز از ناوك خونريزم

8- آواي خسته دلان- مرضيه

همايون- شعر ترانه : تورج نگهبان

غزل آواز : تجليگه خود كرد خدا خانه ما را، بدين خانه بياييد و ببينيد صفا را

9- گمشده- مرضيه

گام وصال و بيات اصفهان شعر ترانه : تورج نگهبان

غزل آواز : من آن آزرده بي خانمانم

10- ميناي شكسته مرضيه

ماهور شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

غزل آواز : بازي زلف تو امشب به سر شانه ز چيست

11- در ميان گلها- مرضيه

بيات اصفهان- شعر ترانه : بيژن ترقي

غزل آواز : ؟

12- شراره هاي جاوداني( مهر مني ماه مني)- مرضيه

چهارگاه- شعر ترانه : معيني كرمانشاهي

غزل آواز : همچو ني مي نالم از سوداي دل

13- جواني ( اي غم بگو)- سه گاه

خواننده : شجريان

آهنگ : همايون خرم

با همكاري : همايون خرم، فرهنگ شريف، سيمين آقارضي، منصور نريمان،

                   محمود رحماني پور، حسن ناهيد و حسين همدانيان

شعر ترانه : رضا جنتي عطايي

غزل آواز : فروغي بسطامي (جاني كه خلاص از شب هجران تو كردم)

14- مگر زناي من- بيات اصفهان

خواننده : شجريان

با همكاري : همايون خرم و مجيد نجاحي

غزل آواز : چهره را صيقلي از آتش مي ساخته اي   

15- ساقي نامه- سه گاه

(بيا ساقي آن مي نشان ده مرا        از آن داروي بيهوشان ده مرا )

خواننده : شجريان

آهنگ : همايون خرم

با همكاري : همايون خرم، مجيد نجاحي، حسن ناهيد و حسين همدانيان

غزل آواز : رهي معيري (چون زلف توام جانا در عين پريشاني)

16- دوستت دارم- بيات ترك

خواننده : شجريان

با همكاري : همايون خرم، فرهنگ شريف، محمود رحماني پور و حسين همدانيان

غزل آواز : عماد خراساني (دوستت دارم و دانم كه تويي دشمن جانم)

17- برگ سبز 258- سه گاه

خواننده : شجريان

با همكاري : همايون خرم و احمد عبادي (؟)

غزل آواز : خبرت هست كه بي روي تو آرامم نيست 

                 طاقت بار فراق اين همه ايامم نيست

18- برنامه همايون- بيداد و شوشتري

خواننده : شجريان

با همكاري : همايون خرم و مجيد نجاحي

                        غزل آواز : پيش روي دگران صورت بر ديوارم

                                         نه چنين صورت و معني كه تو داري دارم

19- بهار عاشقان قوامي

بيات ترك- بر روي غزلي از : مولانا ( آمد بهار عاشقان تا خاك دان بستان شود )

با همكاري : عليرضا بس دست

غزل آواز : جامي (گفتي بگوي عاشق و بيمار كيستي)

20- چه باشد- قوامي

همايون- بر روي شعري از : مولانا ( اگر دمي بنوازد مرا نگار چه باشد)

با همكاري : جليل شهناز

غزل آواز : عطار ( تا بود زلف تو اسباب پريشاني ما)

 

21- سرو چمان ماهور

خواننده : نادر گلچين (شاخه نبات 1-آ )

موسيقي : همايون خرم

با همكاري : همايون خرم، منصور نريمان، محمد موسوي، سلطاني، سيمين آقارضي،

                    محمود فرهمند و حسين همدانيان

اشعار : حافظ

گوينده : فيروزه اميرمعز، سرور پاك نشان و امير نوري

22- مهر سيه چشمان- سه گاه

خواننده : نادر گلچين (شاخه نبات 1- ب )

موسيقي : همايون خرم

* ساير توضيحات در شماره 21 درج شده است.

23- گلعذار- بيات اصفهان

خواننده : نادر گلچين (شاخه نبات 2-آ )

موسيقي : همايون خرم

* ساير توضيحات در شماره 21 درج شده است.

24- يوسف گم گشته بيات اصفهان

خواننده : نادر گلچين (شاخه نبات 2- ب )

موسيقي : همايون خرم

* ساير توضيحات در شماره 21 درج شده است.

25- مشك فشان چهارگاه

خواننده : نادر گلچين (شاخه نبات 3-آ )

موسيقي : همايون خرم

* ساير توضيحات در شماره 21 درج شده است.

26- هدهد خوش خبر بيات ترك

خواننده : نادر گلچين (شاخه نبات 3- ب )

موسيقي : همايون خرم

* ساير توضيحات در شماره 21 درج شده است.

 

 

27- آب حيات من است- ابوعطا

خواننده : عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم، سيمين آقارضي و عبدالوهاب شهيدي

اشعار : سعدي

28- گلريزان 1

خواننده : زند وكيل

موسيقي : همايون خرم

اشعار : غزليات مولانا (ديوان شمس)

29- گلريزان 2

خواننده : زند وكيل

موسيقي : همايون خرم

اشعار : غزليات مولانا (ديوان شمس)

30- عزيزم بد نكردم شور و دشتستاني

خواننده : گلوريا روحاني و عبدالوهاب شهيدي

با همكاري : همايون خرم و عبدالوهاب شهيدي

 آهنگ و شعر ترانه : محلي

غزل آواز :

31- دلم امروز به آرومي خود خو كرده - شور و دشتي

خواننده : گلوريا روحاني و شجريان

با همكاري : همايون خرم، لطف اله مجد، محسني و مجيد نجاحي

آهنگ و شعر ترانه : محلي

غزل آواز : حافظ

32- پروانه مو - همايون

خواننده : گلوريا روحاني و شجريان

با همكاري : همايون خرم

آهنگ و شعر ترانه : محلي

غزل آواز : رهي معيري (هر شب فزايد تاب و تب من)

 

 

33- اگر اشك بودي - سه گاه

خواننده : بهزاد

با همكاري : همايون خرم و حسن سلطاني

بر روي شعري از : بهادر يگانه

34- خدايا تا كي سه گاه

خواننده : بهزاد

با همكاري : همايون خرم و حسن سلطاني

شعر ترانه : بهادر يگانه

* موارد 33 و 34  مربوط به اثري با نام “ گلنار”  است.

35- قافله سالار (جلوه رخسار) شوشتري

خواننده : بهزاد

آهنگ : همايون خرم                  تنظيم آهنگ : حسين فرهادپور

با همكاري : اردشير كامكار، اردوان كامكار و محمود فرهمندبافي

شعر : تورج نگهبان

گوينده : امير نوري

36- آواره اين دل دشتي

خواننده : بهزاد

آهنگ : همايون خرم                  تنظيم آهنگ : حسين فرهادپور

با همكاري : اردشير كامكار، اردوان كامكار و محمود فرهمندبافي

شعر : تورج نگهبان

گوينده : امير نوري

* موارد 35 و 36  مربوط به اثري با نام “ قافله سالار”  است.

37- شب و عشق علي

خواننده : قاسم رفعتي

موسيقي : همايون خرم                 تنظيم آهنگ : حسين فرهادپور

با همكاري : عليرضا بس دست و مجتبي ميرزاده

اشعار : مولانا و ايرج كيهاني

گوينده : حميد عاملي